Afbeelding

De energietransitie in Gooische Meren

Advertorial

De geografische locatie van Nederland aan zee biedt allerlei voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de belangrijke rol die de haven van Rotterdam speelt binnen de internationale handel van goederen. Helaas brengt deze locatie ook risico met zich mee. Zeker omdat een groot deel van het land lager dan de zeespiegel ligt, moeten we alle zeilen bijzetten om een stijging van de zeespiegel zoveel mogelijk tegen te gaan. De Nederlandse overheid heeft daarom samen – in navolging van het Parijsakkoord – in het nationale Klimaatakkoord onder andere plannen vastgelegd om de uitstoot van bepaalde broeikasgassen tegen te gaan. De energietransitie vormt een belangrijk onderdeel.

De energietransitie en de Regionale Energiestrategie NHZ

Bussum is – behorend tot de gemeente Gooische Meren - onderdeel van de Regionale Energie Strategie-regio Noord-Holland Zuid. De regio heeft allerlei doelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Enerzijds door energiebesparingen, anderzijds door de energietransitie. Fossiele brandstoffen worden hierbij vervangen door energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Deze duurzame energie dient ook nog eens zoveel mogelijk lokaal opgewekt en gebruikt te worden om verdere overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Noord-Holland Zuid wil in 2030 al minimaal 2,7 TWh duurzame energie opwekken met behulp van zon en wind. Bij zonne-energie wordt volgens de zogeheten zonneladder vooral gekeken naar zon op dak bij gebouwen en parkeerplaatsen, en bij geluidsschermen. Daarnaast onderzoekt men mogelijkheden voor wind- of zonne-energie bij industrieterreinen en langs (spoor)wegen. Bijvoorbeeld langs de snelwegen A1 en A6 en het spoor.

Breed onderzoek naar mogelijkheden, ook bijvoorbeeld naar zonnepanelen op landbouwgrond

Mochten de huidige zoekgebieden naar verwachting niet voldoende duurzaam opgewekte energie gaan opleveren, dan is het nodig ook naar andere opties te kijken. Zonnepanelen op landbouwgrond bijvoorbeeld staat onderaan op de zonneladder. Maar het biedt wel interessante mogelijkheden gezien onder meer de onzekere toekomst van de agrarische sector vanwege de stikstofproblemen, boeren die geen opvolging hebben of boeren die graag hun bedrijf willen verduurzamen of op zoek zijn naar een stabiele (extra) inkomstenbron. Meer weten over de opbrengsten en mogelijkheden van zonnepanelen op landbouwgrond? Neem dan contact op met zonneparkexpert Chint Solar.

Bussum aan zee?

Gaat de zeespiegel de komende eeuw sterk stijgen? Dan zouden we een ‘Bussum aan zee’ kunnen krijgen. Alhoewel sommigen dit wel wat lijkt, is dit vanwege de leefbaarheid in Nederland toch echt iets dat we moeten zien te voorkomen. Hoewel de wereld natuurlijk groter is dan Bussum (en Nederland) is het goed dat we met de energietransitie proberen een steentje bij te dragen aan mondiale klimaatverandering.

Uit de krant