Reageren onder onze webartikelen 

Je kunt op onze artikelen reageren via Facebook onder je eigen naam. Deze reacties worden zonder tussenkomst van de redactie geplaatst. Je bent dan te gast op onze Facebookpagina. 

Een paar uitgangspunten
We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert op het nieuwsbericht en op elkaar. De reacties gaan over het onderwerp van het nieuwsbericht. We willen niet dat het persoonlijk wordt. We vragen je om het kort te houden en de discussie prettig en open te houden. 

Een paar regels
We zullen reacties van onze Facebookpagina verwijderen als we vinden dat er:

  • beledigingen of onfatsoenlijke opmerkingen staan
  • op de man wordt gespeeld
  • reclame wordt gemaakt of een verwijzing en/of URL staat die wij niet willen
  • te veel campagne wordt gevoerd of stokpaardjes worden bereden
  • niet wordt gereageerd onder je eigen naam

Bij herhaalde overtreding van de regels kan een blokkade worden ingesteld. Over de regels, verwijderingen en blokkades wordt niet gecommuniceerd.

Tot slot
De reactie wordt geplaatst onder de eigen verantwoordelijkheid van de afzender en geeft de opvatting van de afzender weer. Wij kunnen beslissen bij bepaalde artikelen de reactiemogelijkheid niet open te stellen of naderhand te sluiten. 

Wie reageert, gaat akkoord met deze regels.