Afbeelding
Foto: gemeente Gooise Meren

Bewonersavond over plannen voor Muiden-Vesting

Buurt & Wijk

MUIDEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het plan van aanpak voor fase 2 van de herinrichting van het Vestingplein en het herstel van de vestingwallen in Muiden. Op woensdag 8 mei vindt er in De Kazerne een bewonersavond plaats. Deze begint om 19.30 uur en duurt anderhalf uur.

Op deze avond wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd en is er de mogelijkheid om hierop te reageren. De feedback wordt meegewogen in het ontwerp van het definitief ontwerp. In oktober zal de laatste bewonersavond plaatsvinden waar het definitief ontwerp gepresenteerd wordt. Aanmelden voor de bewonersbijeenkomst is niet nodig.

Het plan belooft niet alleen het UNESCO Werelderfgoed tot leven te brengen, maar ook een levendig plein te worden voor omwonenden en ondernemers. Het plan leidt tot een inrichtingsplan dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In samenwerking met landschapsarchitecten van MTD zal de gemeente het ontwerp en de herinrichting aanpakken. Er wordt stapsgewijs gewerkt van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp.

Het doel, zoals bepaald in het Herstelplan Vesting Muiden, is de vestingwallenstructuur van Muiden helemaal te herstellen. Op deze manier wordt Muiden als geheel beleefbaar als onderdeel van de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie (Unesco Werelderfgoed). De hoogte van de vestingwallen wordt in overleg met aanwonenden bepaald.

Parkeerplekken halveren

Een belangrijk onderdeel van de opdracht is de herinrichting van het Vestingplein als representatieve entree waar mensen graag komen, met ruimte voor ondernemers, evenementen en activiteiten. Het uitgangspunt is het halveren van het aantal parkeerplekken bij het Vestingplein tot twintig plekken. Herstel van de vestinggracht rondom het Muizenfort is hierin meegenomen. 

Met de uitvoering van fase 2 van de vestingwallen in Muiden ontstaat een doorlopende verbinding tussen P2 en Muiderslot die toegankelijk en veilig is voor mindervaliden en kinderwagens. Door herstel en herinrichting van de Oostelijke Vestingwallen en Vestingplein Muiden fase 2 wordt de oostelijke wallenstructuur compleet hersteld volgens de cultuurhistorische waarden van vandaag de dag, maar ook de natuurwaarden en de kwaliteit van de leefomgeving van de bewoners wordt vergroot.

Schootsvelden Zuidoost

De gemeenteraad heeft besloten om de aanleg van het vrijliggend fietspad tussen de Spieringbrug tot aan de Zuidpolderweg mee te nemen in het project Schootsvelden Zuidoost. De plaats van de bushalte is gewijzigd. De bus gaat stoppen op de toegangsweg naar het parkeerterrein, keert via een minirotonde op het parkeerterrein en vervolgt dan zijn route. Voetgangers en mindervaliden kunnen de nieuwe halte vanuit de wijk Mariahoeve en de vesting goed bereiken.

De grondoverdracht met Rijkswaterstaat is in een afrondende fase. Hiermee komen alle wegen en parkeerplaatsen in bezit van de gemeente. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden na de zomer van 2024 starten. De eerste fase van het project is:

  • Het doortrekken van de Herengracht tot aan de Mariahoeveweg
  • Het aanleggen van een tijdelijk parkeerterrein
  • Het ontmantelen en afgraven van een deel van P2 en het zand daarvan gebruiken voor het voorbelasten van het tracé van de nieuwe Mariahoeveweg. 

De parkeerterreinen worden toegankelijk via de doorgetrokken Herengracht. Er worden sloten gegraven om dempingen te compenseren. De wegen- en fietsstructuur blijft in deze fase intact. De voorbelasting moet ongeveer anderhalf jaar blijven om slappe ondergrond stabiel te krijgen voordat er verder gebouwd kan worden. In die tijd wordt het afbouwcontract gemaakt en aanbesteed. Vooruitlopend op de definitieve inrichting worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dit klaar is, dan kan de huidige Mariahoeveweg worden gesloopt en het landschap met het nieuwe slotenpatroon worden ingericht. De gemeente verwacht dat het hele project in 2027 gereed is.

Het gebied tussen parkeerterrein P1 en de Amsterdamse Poortbrug krijgt een aantrekkelijke en groene uitstraling. Hierbij wordt rekening gehouden met de historische en culturele waarde, de beleving, recreatie en de natuur, passend bij de identiteit van de stad Muiden. Met deze verbetering wordt het achterstallig onderhoud aangepakt. Zo ontstaat een veilige en aantrekkelijke route van P1 naar het stadscentrum. Met een trap naar de Spieringbrug wordt een ‘rondje langs de Vecht’ ook mogelijk. Momenteel wordt het plan technisch uitgewerkt. Dit betekent dat de tekeningen verder uitgewerkt worden, onderzoeken worden gedaan en het werk wordt aanbesteed. De werkzaamheden starten gefaseerd in de tweede helft van 2024.

Uit de krant