Door de droogte is de kans op een natuurbrand hoger.
Door de droogte is de kans op een natuurbrand hoger. Foto: Bob Awick

Natuurbrandrisico Fase 2 van kracht in regio Gooi en Vechtstreek

112

REGIO - Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is groter, daarom is Fase 2 in de regio Gooi en Vechtstreek van kracht. Dit is de hoogste fase.

Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook medewerking van inwoners om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Natuur intrekken
Inwoners kunnen tijdens deze fase gewoon de natuur intrekken. Wel wordt gevraagd het gezonde verstand te gebruiken en verdachte zaken meteen via 112 te melden.

Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Stookverbod
Sommige - gemeentelijke of provinciale - vergunningverleners gebruiken de fase-indeling om een vergunning te weigeren of in te trekken.

Daarom kan het zijn dat er niet gestookt mag worden, ook al is er een ontheffing van het stookverbod.

Vluchten
Wat kun je doen bij een natuurbrand? Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.

Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.

Bel 112
Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen. Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

Uit de krant