Zo komt de nieuwe wijk eruit te zien.
Zo komt de nieuwe wijk eruit te zien. Foto: gemeente Gooise Meren

College blij met vaststelling bestemmingsplan BORgronden door de raad

Buurt & Wijk

NAARDEN - De kogel is door de kerk. De gemeenteraad heeft gisteravond het bestemmingsplan BORgronden en het Beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit betekent dat er op de laatste grote ontwikkellocatie van Naarden 440 woningen gebouwd kunnen worden. Het college van burgemeester en wethouders is daar heel blij mee.

De gemeenteraad is kritisch geweest, en heeft enkele moties en amendementen ingediend voor aanpassingen op gebied van verkeer. Ook de omwonenden zijn kritisch geweest; het participatietraject was lang intensief. “Maar de participatie heeft het plan op diverse punten wél verbeterd”, aldus wethouder Hugo Bellaart.

“We zijn zeer verheugd met de instemming van de gemeenteraad waarmee nu 440 woningen kunnen worden gerealiseerd. Via moties en amendementen zijn nog aanpassingen gevraagd die tegemoetkomen aan zorgen op het gebied van verkeer. Daarnaast gaat het college zich ervoor inzetten dat de woningen eerst aangeboden worden aan de eigen inwoners, of uit de regio, om zo tegemoet te komen aan de woningnood hier. Het project heeft vele jaren in beslag genomen, maar we zijn we nu een heel belangrijke stap verder richting realisatie.”

Woonruimte hard nodig

Het is een intensief proces geweest. De plek van de BORgronden, direct langs de A1, in de buurt van Givaudan (geur- en smaakstoffenproducent) en grenzend aan de woonwijk het Componistenkwartier, maakt dat met veel aspecten rekening moest worden gehouden om tot een bestemmingsplan te komen. De gemeente heeft de nieuwe woningen heel hard nodig. Er ligt een opgave om 2.500 woningen te realiseren tot 2030 (Woondeal). Bij de ontwikkelende partijen van de BORgronden hebben zich eerder al honderden mensen gemeld als belangstellende voor een woning.

De nieuwe buurt BORgronden wordt een mix aan diverse woningtypes waar woningen worden geïntegreerd in de geluidswal die grenst aan de A1. En waar andere woningen met hun tuin aan het water liggen met natuurlijke oevers. Er is veel aandacht voor duurzaam bouwen.

Uit de krant