De 'groene Barbapapa'.
De 'groene Barbapapa'. Foto: Slot Architectuur

B&W stappen naar RvS inzake ‘groene Barbapapa’ aan Driftweg

Buurt & Wijk

NAARDEN - Het college heeft gisteren besloten hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank van 14 februari 2024 over de omgevingsvergunning voor de ‘groene Barbapapa’ aan de Driftweg in Naarden. B&W zetten de stap naar de Raad van State, omdat zij bij het standpunt blijven dat het bouwplan past binnen het bestemmingsplan, en dat de omgevingsvergunning terecht is verleend.

De rechtbank Midden-Nederland is het eens met de gemeente dat er op deze plek een woongebouw kan worden gebouwd, maar is het oneens met college als het gaat over de trappen/hellingbaan naar de ingang van het appartementencomplex en er is verschil van inzicht over de balkons. Daarom kan de vergunning voor het gebouw volgens de rechtbank in de huidige vorm geen stand houden.

Woongebouw

Op 8 november 2022 is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woongebouw. Het bouwplan omvat zeventien luxe appartementen. De gemeente staat op het standpunt dat het bouwplan past binnen het bestemmingsplan, en heeft daarom de omgevingsvergunning verleend. Daartegen zijn bezwaren ingediend, waarop de gemeente het besluit nader heeft toegelicht. Tegen deze beslissing op bezwaar is beroep ingesteld door meerdere partijen. De beroepen zijn gezamenlijk behandeld door de Rechtbank Midden-Nederland.

Toegangsweg

Op 24 oktober 2022 heeft de gemeente ook een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een toegangsweg naar het nieuw te bouwen gebouw aan de Driftweg. Tegen de beslissing op bezwaar is beroep ingesteld door meerdere partijen. De beroepen zijn gezamenlijk behandeld door de rechtbank. Ook die vergunning kan volgens de rechtbank in de huidige vorm geen stand houden. B&W moeten beter motiveren of de weg de cultuurhistorische-, bos-, natuur- en landschapsfunctie niet ‘onevenredig’ aantast. Wanneer het college dit nader motiveert, kan de vergunning hoogstwaarschijnlijk wel stand houden. Het college heeft nu besloten dit ‘motiveringsgebrek’ te herstellen en daarvoor heeft de gemeente extra onderzoek laten doen. 

Uit de krant