Nieuwe documentaire over het Naardermeer

Natuur en Milieu

NAARDEN - Er is een nieuwe mini-documentaire over het Naardermeer verschenen op YouTube. Het is gemaakt door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De waterkwaliteit van het Naardermeer staat steeds meer onder druk en daarmee ook het leven in en rondom het Naardermeer; de natuurschatkamer van Nederland. Talloze dieren en planten profiteren van de natte omstandigheden van het gebied. Over het belang van schoon water in het Naardermeer is het tweede deel van de mini-documentaire Het Naardermeer: vakmanschap met de natuur verschenenHierin vaart de kijker mee met ecologen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten en Stichting Waterproef. Zij leggen uit wat schoon en gezond water is en waarom dat zo belangrijk is voor natuurgebieden als het Naardermeer.


 Als oudste beschermd natuurgebied in Nederland is het Naardermeer een thuis voor veel waterplanten, zoals bijzondere kranswieren en fonteinkruiden, en dieren als de zeldzame purperreiger en de ringslang. Zelfs de kieskeurige otter voelt zich er thuis. Daarom is het erg belangrijk dat de waterkwaliteit goed is en er voldoende water in het Naardermeer staat. Een goede waterkwaliteit hangt echter af van verschillende factoren én een goede samenwerking tussen alle beheerders. Dat vereist vakmanschap. In deze mini-documentaire worden kijkers ondergedompeld in de schoonheid van het gebied en maken zij kennis met de fijne kneepjes van dit vakmanschap.

Klimaatverandering

Waarom staat de waterkwaliteit onder druk? Door klimaatverandering komen er steeds langere periodes van droogte voor. Tijdens deze droge periodes moet Waterschap Amstel, Gooi en Vecht extra water uit de Vecht het Naardermeer inpompen, zodat het Naardermeer niet uitdroogt. Dit water heeft alleen een andere samenstelling dan die van het Naardermeer en moet dus ‘schoon’ worden gemaakt. Het water uit de Vecht bevat te veel voedingsstoffen (fosfaat). Teveel voedingstoffen in het water zorgen voor algengroei. Een dikke soep van algen maakt het water troebel, waardoor planten en dieren moeilijk kunnen overleven. Om de waterkwaliteit in het Naardermeer goed te houden, haalt het waterschap fosfaat uit het water met een speciale waterzuivering.

Op dit moment voldoen de Nederlandse wateren niet aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en anderen waterschappen nemen daarom maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en te blijven beschermen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht publiceerde daarom begin deze maand een aanpak voor de periode 2022-2027. Echter kan het waterschap dit niet alleen. “We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. Maar de Europese doelen kunnen alleen worden gehaald als we samen met alle betrokkenen - van waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven, provincies, agrariërs tot de landelijke overheid - de schouders eronder te zetten. Zorgen voor schoon water lukt alleen samen”, aldus Sander Mager, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap.

Het eerste deel gemist van deze mini-documentaire? Bekijk dan ook het eerste deel hier.

Uit de krant