Afbeelding
Foto: Bob Awick

Bouwplaats golfbaan afgesloten en verzegeld door gemeente

Algemeen

NAARDEN - De gemeente heeft een deel van het golfbaanterrein verzegeld omdat er ondanks herhaalde bevelen te stoppen toch gebouwd wordt aan een paviljoen als clubhuis. Vanmorgen vroeg werd, met steun van de politie, de illegale bouwplaats met hekken afgezet. 

Alles gaat over de bouw van een paviljoen op het golfbaanterrein. Dat paviljoen wordt er neergezet nadat de rechter bepaalde dat de eigenaar niet kon worden gedwongen tot een nieuw huurcontract met de eigenaar/exploitant van de golfbaan. Golfbaaneigenaar Michael van de Kuit, tevens eigenaar van Speelpark Oud Valkeveen en het Naarderbos-strandje, huurt met zijn bedrijf nu geen ruimte meer in het clubgebouw dat daardoor grotendeels leeg staat. Golfers mogen wel gewoon naar binnen voor een kopje koffie of wat te eten. 

Bouw gaat ondanks bouwstop door
De gemeente legde afgelopen week een bouwstop op toen bleek dat er op het golfbaanterrein gebouwd werd aan paviljoen. Van de Kuit heeft daarvoor wel een vergunning aangevraagd, maar nog niet gekregen. Deze procedure loopt nog enkele weken, maar Van de Kuit startte toch met bouwen. De vastgoedondernemer trekt zich echter niks aan van de bouwstop en de opgelegde dwangsom: er wordt vrolijk doorgebouwd. Met het verzegelen van het stuk 'bouwgrond' hoopt de gemeente de illegale bouw nu echt te stoppen. Nu het terrein verzegeld is, is het ook absoluut verboden terrein voor een ieder: het terrein toch betreden is een misdrijf. Het verzegelen van het terrein is overigens een actie van de gemeente, volgens een woordvoerder van de gemeente was de politie daar alleen bij om er voor te zorgen dat de boel niet uit de hand zou lopen. 

Van de Kuit legt schuld bij de gemeente
Hoewel hij volgens de gemeente zelf willens en wetens de regels blijft overtreden, geeft Van de Kuit de schuld aan de gemeente. De vastgoedondernemer noemt de verzegeling van zijn terrein door de gemeente onterecht en een 'niet eerder vertoonde machtsuitoefening'. Van de Kuit reageert verder: "k krijg hier, nota bene als partner van uw gemeente, een behandeling die geen ander van uw gemeente zou krijgen. Daarmee is het evident dat dit om niets anders gaat dan het op de persoon uitspelen van een persoonlijk conflict, in plaats van een redelijk handelende overheid met oog voor de publieke belangen. Niet alleen de belangen van de golfbaan worden met voeten getreden, uiteindelijk zijn ook de burgers van Gooise Meren hiervan de dupe."

De vastgoedondernemer stelt eveneens alle kosten en andere schade te gaan verhalen op de gemeente. Het valt echter te betwijfelen in hoeverre dat juridisch haalbaar is, omdat er gebouwd wordt zonder vergunning. 

Afgebouwd of niet, het paviljoen is volgens Van de Kuit gewoon open.

Uit de krant