Afbeelding
Foto: H. Bellaart

VVD: ‘Welke prijs is het behouden van de vuurwerktraditie ons waard?’

Politiek

GOOISE MEREN - De VVD Gooise Meren heeft een motie ingediend die het college vraagt om bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) erop aan te dringen te lobbyen voor een landelijk vuurwerkverbod. Burgemeester Han Ter Heegde, de portefeuillehouder, zal daarnaast de gemeenteraad periodiek informeren over de voortgang hiervan.

Cijfers laten zien dat er een toename is in het afsteken van zwaar vuurwerk en dat het afsteken van vuurwerk in de dagen rond oud & nieuw ook voor overlast zorgt. In zijn motie geeft VVD’er Sebastian Gerkens aan: “Hoewel ik de vuurwerktraditie ook leuk vind, confronteert deze ons met minder leuke en zelfs ernstige consequenties. Er zijn elk jaar landelijk honderden ziekenhuisopnames en doktersbezoeken nodig vanwege vuurwerk. Niemand wil dat zijn of haar kind verminkt door het leven moet. Daarbij levert het ook nog eens veel stress bij onze dieren op, voor wie de jaarwisseling geen leuk moment is. We moeten een keuze maken: welke prijs is het behouden van de vuurwerktraditie ons waard?”

In voorgaande jaren is in de gemeenteraad al gesproken over het invoeren van een lokaal vuurwerkverbod. Dat is toen niet ingevoerd, onder andere vanwege zorgen over de mogelijkheden qua handhaving en omdat de verkoop van vuurwerk niet verboden was. Wél is toen besloten in regionaal verband te kijken wat te doen met een eventueel vuurwerkverbod.

De landelijke boa-bonden en ook de politie geven aan dat handhaving op misbruik van vuurwerk nagenoeg onmogelijk is zonder een landelijk verbod. Verder zal er nagedacht moeten worden over eventuele passende alternatieven als een landelijk verbod van kracht wordt. De gemeenteraad spreekt zich op 14 februari aanstaande uit over deze motie. De verwachting is dat deze motie wordt aangenomen, een overgroot deel van de partijen heeft aangegeven achter deze lobby te staan.

Uit de krant