Het Kavelpaspoort. Hier staan de technische gegevens op, zoals binnen welke lijnen er gebouwd mag worden, zichtlijnen en een zoekgebied voor de parkeerplaatsen.
Het Kavelpaspoort. Hier staan de technische gegevens op, zoals binnen welke lijnen er gebouwd mag worden, zichtlijnen en een zoekgebied voor de parkeerplaatsen. Foto: gemeente Gooise Meren

Dudok Wonen en G&O in race voor aanbesteding Slochterenlaan-Noord

Buurt & wijk

BUSSUM - Het college van B&W heeft de aanbestedingsdocumenten voor Slochterenlaan-Noord vastgesteld. Twee woningbouwcorporaties, namelijk Stichting Dudok Wonen en Stichting Woningcorporatie G&O, zijn inmiddels uitgenodigd om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure. 

De overige actieve woningbouwcorporaties in Gooise Meren - Woningstichting Naarden en Stichting De Alliantie - doen niet mee. De deelnemende woningbouwcorporaties krijgen eerst de tijd om zich in de opdracht te verdiepen en vragen te stellen. Begin april 2024 moeten zij hun plan hebben ingediend. De winnaar en het winnende plan wordt begin mei 2024 bekendgemaakt.

Beoordelen

De beoordeling van de ingediende plannen wordt uitgevoerd door een stedenbouwkundige, een projectleider van de gemeente, de bewonersleden van het ontwikkelteam, het stedenbouwkundig bureau Atelier Dutch dat hielp het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) op te stellen en een afgevaardigde van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (welstand).

Dit team beoordeelt het schetsontwerp op beeldkwaliteit, programma en stedenbouwkundige en architectonische samenhang. Dit betekent dat het ontwerp goed moet passen in de omgeving en dat alle onderdelen van het ontwerp met elkaar goed zijn afgestemd. Daarnaast beoordeelt dit team de aanpak van de woningbouwcorporaties tijdens de voorbereiding en uitvoering van de bouw op de thema’s: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie en participatie. Voor het beoordelen van alle duurzaamheidsaspecten uit het SPvE wordt gebruik gemaakt van de GPR-gebouw methode.

Terwijl de aanbestedingsprocedure van Slochterenlaan-Noord loopt, wordt door het projectteam gewerkt aan de aanbestedingsdocumenten voor Slochterenlaan-Zuid en de Fortlaan-locatie. De huidige verwachting is dat de aanbesteding van Slochterenlaan-Zuid half april aanstaande van start gaat. De aanbesteding van de Fortlaan-locatie start naar verwachting eind juni. 

Uit de krant